استعلام عوارض آزاد راهی خودرو

چگونه بدهی عوارض آزادراهی خودرو را مشاهده و پرداخت کنیم؟  اگر در سال ۹۸ از آزادراه های تهران قم، تهران ساوه، تهران قزوین، قزوین زنجان عبور کرده اید متوجه شدید که در کیوسک های عوارضی کسی وجود ندارد. در این … Continue Reading