Chat with us, powered by LiveChat

پرسش های متداول

روش های پرداخت قبض در ایران بیلز چیست؟

  1. پرداخت مستقیم قبض :

  کاربر  یک قبض را بدون ثبت کردن در لیست قبوض تعریف شده و تنها با وارد نمودن شناسه قبض و شناسه پرداخت ، پرداخت می نماید. در حین پرداخت و یا پس از آن از کاربر سئوال میشود که ، قبض به لیست قبوض تعریفی اضافه گردد یا خیر. در صورت تایید با اخذ سایر مشخصات مورد نیاز ، قبض مربوطه تعریف و لیست قبض های تعریف شده اضافه می گردد.

  1. پرداخت قبض با اسکن بارکد قبض:

   کاربر باید بتواند یک قبض را بدون ثبت کردن در لیست قبوض تعریف شده و تنها از طریق اسکن بارکد قبض پرداخت نماید. پس از اسکن قبض ، شناسه قبض و شناسه پرداخت مشخص شده و بقیه فرایند همچون فرایند پرداخت از طریق شناسه قبض و شناسه پرداخت می باشد.

  1. پرداخت قبض به صورت گروهی:

  در این روش کاربر میتواند چندین قبض پرداخت نشده خود را انتخاب  نماید، سیستم در زمان  انتخاب قبوض ، تعداد قبوض انتخاب شده و مبلغ کل آن را به کاربر  نشان میدهد. با زدن کلید پرداخت ، وب سرویس پرداخت گروهی از طریق درگاه IPG فراخوانی میشود . وضعیت کلیه قبوض پس از عملیات فوق به وضعیت پرداخت شده تغییر می یابد .

  1. پرداخت قبض به صورت اتوماتیک :

  برای پرداخت اتوماتیک نیاز است که کاربر گزینه پرداخت اتوماتیک را فعال کرده باشد .به محض دریافت یک قبض جدید و در صورت کافی بودن اعتبار کاربر ، قبض به صورت اتوماتیک پرداخت می گردد.

چه نوع قبض هایی در ایران بیلز قابل استعلام می باشند؟

در اپلیکیشن ایران بیلز، کلیه قبوض صادره توسط سازمان های خدماتی آب ، برق ، گاز و… قابل استعلام میباشند . لیست کامل قبوض استعلامی به شرح ذیل می باشد:

 1. قبض گاز
 2. قبض برق
 3. قبض آب
 4. قبض تلفن ثابت
 5. قبض تلفن همراه